O nás

V roce 2008 se rozhodla skupinka nadšenců, že by se měl na Bečvě oživit společenský a kulturní život. V dubnu 2008 uspořádali tedy 1. ročník Sletu čarodějnic na Prostřední Bečvě. V nejbližším okolí se jen v Zašové konala tato akce o rok dřív. Ještě v témže roce se pustili do přípravy konání akce Rozsvěcování vánočního stromku s vánočními trhy. To se konalo v sobotu před začátkem adventu. Obě akce měly úspěch a opakovaly se každý rok, ale vždy jen na základě iniciativy původních organizátorů. S přibývajícím časem se však nároky na organizování zvýšily. Bez pomoci obecního úřadu a dalších sdružení by bylo těžké v akcích pokračovat. Začalo se tedy uvažovat o založení sdružení, které by všechny tyto a podobné akce zaštiťovalo a pořádalo ve spolupráci s ostatními spolky. Tak vzniklo 4. srpna 2011 na Prostřední Bečvě občanské sdružení SAKUMPIKUM.

Proč Sakumpikum? Protože jeho cílem je pořádat společenské, kulturní a sportovní akce, besedy, zájezdy, přednášky, pro děti, mladé, starší i nejstarší, zkrátka sakumpikum pro všechny. A nejen to. Věk členů je neomezen, od narozených v minulém století až po nejmladší zájemce, kteří se teprve blíží k prahu dospělosti.