Pohled z Plancaku Pohled z Kotaru Pohled z Fiuraskovic Libusin a Mamenka

KRASLICOVÁ ALEJ

13. dubna, 2019

Už počtvrté se naše náves oblékne do kraslic. Sdružení spolu s dětmi ze základní školy se do toho pustí v sobotu 13. dubna. Sejdeme se v 9.00 hodin v domečku na návsi, kde budou připraveny malérečky. Ty naučí děti zdobit perníčky i kraslice. Můžete si přinést vlastní kraslice a přímo ozdobit stromy na návsi. Pro chlapce jsou připraveni pletaři, kteří jim pomohou vlastnoručně uplést tatar - pomlázku. Kdo bude mít zájem, toho zasvětí do výroby píšťalky. Aby se krásně rozezněla, je třeba ji k tomu přemluvit:

OTLOUKEJ SE PÍŠŤALIČKO!

NEBUDEŠ SE OTLOUKATI, BUDU NA TĚ ŽALOVATI,

CÍSAŘI PÁNU, TEN TI DÁ RÁNU,

AŽ ODLETÍŠ KE ZLATÉMU DŽBÁNU.

HUŠ HUŠ HUŠ, VRAZÍM DO TĚ NŮŽ,

VRAZÍM DO TĚ KUDLIČKU, VYRAZÍM TI DUŠIČKU!

VRAZÍM DO TĚ ZAVÍRÁČEK, BUDEŠ ZPÍVAT JAKO PTÁČEK!

Zveme všechny děti i s rodiči.

X. SLET ČARODĚJNIC

30. dubna, 2019

Od roku 2008, s výjimkou dvou let, pořádáme slet čarodějnic. Letos se potkáme opět 30. dubna na výletišti v Kněhyních. Začátek je v 17.00 hod. Máme připravené ve spolupráci se základní školou soutěže a hry pro děti. Malování na obličej, střelnici a štěstíčka. Budoucnost Vám přečtou naše věštkyně a nebude chybět ani líbací stánek. Pravé čarodějnice v úborech se mohou těšit na překvapení. Samozřejmě nebude chybět bohaté občerstvení. Po setmění zapálíme velkou vatru, na které si můžete upálit vlastní čarodějnici. Závěr večera bude pokračovat diskotékou

Přijďte si všichni užít první akce pořádané pod širým nebem.